Our Team

Digi8 Agency

Đội ngũ thành công của chúng tôi

Chúng tôi là số 2, không ai là số 1 – Vượt gian nan, đập tan thách thức.

Đàm Cứ

CEO

Melissa Kate

BOD Manager

Jennifer Gordon

Sales Manager

Eric Winter

SEO Manager

Titus Makin

Developer Manager

Richard Jones

Marketing Manager

Currie Graham

Designer Manager

James Jhonson

Project Manager

Digi8 Agency

Ý tưởng sáng tạo và công nghệ cho công ty của bạn

Mặc dù hoạt động quảng cáo hiện nay phát triển như vũ bão. Tuy nhiên, khái niệm về Agency là gì đối với một số người vẫn còn khá lạ lẫm.

Eric Winter
Nhà đồng sáng lập Digi8 Agency

Digi8 Agency

Bạn có muốn liên hệ trực tiếp với nhóm của chúng tôi không?

Sẵn sàng để lại dấu ấn!